Skip to main content

Nem kétséges, hogy napjainkban egy javában digitális világban élünk. Látszólag bármi, ami számít, gyakorlatilag a felhőben vagy adathordozókon van tárolva: telefonszámok, e-mail címek, bankkártya adatok, jelszavak stb.  Ha innen nézzük egy egy fizikai széf, – a tégla-és habarcs ölelésében – a múlt emlékeként hathat. Ugyanakkor mégis fontos beszélni annak fontosságáról, hogy bizonyos értékeket igenis érdemes biztonságosan egy széfben, trezorban tartani.

Ebben a bejegyzésben most mégsem arról lesz szó, hogy mit érdemes széfben tárolni, hanem arról, hogy mi az, amit semmi esetre sem érdemes, sőt nem szabad széfben tárolni.

A széfek többsége kizárólag rendeltetésszerű használatra vehető igénybe. A rendeltetésszerű használat pedig bár tág fogalom, azt jelenti, hogy csak olyan tárgyak (dolgok) helyezhetőek el, amelyek a rendeltetésszerű használatnak megfelelnek. 

A széfben nem helyezhetőek el: 

 • aminek birtoklását jogszabály bünteti, tiltja vagy korlátozza, (pld. fegyver – még érvényes lőfegyvertartási engedély birtokában sem –, lőszer, kábítószer stb.); 
 • bűncselekményből származó vagy azzal összefüggésbe hozható tárgyak, dokumentumok, • ami a széfet, a széfet tartalmazó épületet, és/vagy más dolgokat, személyeket károsíthatja; • ami a széfet tartalmazó épület vagy a széf működését és/vagy rendeltetésszerű használatát zavarhatja; 
 • aminek a tulajdonjoga vagy birtokláshoz való jogosultja vitás. 
 • ami az egészséget, környezetet károsíthatja. 

Széfbérlés során az intézmény és az ott dolgozók biztonsága is fontos, éppen ezért nem tárolhatunk:

 • gyúlékony, robbanó, sugárzó, tűzveszélyes, maró anyago(ka)t, vagy olyan kemikáliá(ka)t, egyéb anyagokat, melyek kellemetlen szagot áraszthatnak, és/vagy egyéb személy-, környezetkárosító hatást idézhetnek elő; 
 • élőlényt, romlandót; 
 • folyamatos karbantartást, állagmegóvást, gondoskodást igénylő dolgokat; 
 • a széf kezelőjének elektronikus rendszereit megfigyelő, „lehallgató”, zavaró, károsító anyago(ka)t, eszköz(öke)t, képi és/vagy hangrögzítő eszközöket; 
 • olyan dolgokat, amelyek a széf helyszínét, illetőleg az intézmény alkalmazottainak biztonságát, vagy épségét veszélyeztethetik. 
 • vegyszert, gyógyszert; 
 • öngyulladásra képes, vagy tüzet, robbanást okoz(hat)ó anyagot/dolgot; 
 • olyan dolog, amely (más) Széfben elhelyezett értéktárgy elmágneseződését okozhatja;
 • olyan tárgya(ka)t, melyek folyamatos karbantartást igényel(nek), vagy a Társaság (ill. a fiók) elektronikus rendszerét károsíthatják, vagy azok működésében bármilyen rendellenességet idéz(nek) elő, vagy erre alkalmas(ak). 

A fent említetteken túl nem jó ötlet széfben tárolni személyes iratokat, végrendeletet, fontos szerződéseket, orvosi papírokat stb., egyszóval olyan dokumentumokat, amelyekre szüksége lehet és az azonnali elérésükből probléma adódhat.

Széfbérlés előtt mindenképp járjunk utána, hogy az adott széfszolgáltató si feltételei milyen egyéb feltételeket határoz meg.